Kalhygge

2 hektar i Vimmerby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 11 juli 2023 avseende ett område på totalt 2 hektar i Vimmerby kommun, Kalmar län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 31682-2023

Anmälningsdatum

2023-07-11

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

2 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

2 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun