Kalhygge

3 hektar i Vimmerby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 8 juli 2023 avseende ett område på totalt 3 hektar i Vimmerby kommun, Kalmar län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 31405-2023

Anmälningsdatum

2023-07-08

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

3 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

3 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun