Kalhygge

5 hektar i Vimmerby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 31 maj 2023 avseende ett område på totalt 5 hektar i Vimmerby kommun, Kalmar län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Vimmerby socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns kolningsanläggning att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 23425-2023

Anmälningsdatum

2023-05-31

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

5 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

5 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun