Kalhygge

7 hektar i Vimmerby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 31 mars 2023 avseende ett område på totalt 7 hektar i Vimmerby kommun, Kalmar län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 14996-2023

Anmälningsdatum

2023-03-31

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

7 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

5 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun