Kalhygge

5 hektar i Vimmerby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 7 mars 2023 avseende ett område på totalt 5 hektar i Vimmerby kommun, Kalmar län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 10838-2023

Anmälningsdatum

2023-03-07

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

5 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

4 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun