Kalhygge

0 hektar i Vimmerby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 4 mars 2023 avseende ett område på totalt 0 hektar i Vimmerby kommun, Kalmar län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 10759-2023

Anmälningsdatum

2023-03-04

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för annat ändamål

Total storlek

0 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun