Kalhygge

9 hektar i Vimmerby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 31 januari 2023 avseende ett område på totalt 9 hektar i Vimmerby kommun, Kalmar län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Södra Vi socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns stensättning att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 4527-2023

Anmälningsdatum

2023-01-31

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

9 Ha

Föryngring

9 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun