Kalhygge

9 hektar i Vimmerby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 27 januari 2023 avseende ett område på totalt 9 hektar i Vimmerby kommun, Kalmar län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 3924-2023

Anmälningsdatum

2023-01-27

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

9 Ha

Föryngring

9 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun