Kalhygge

6 hektar i Vimmerby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 18 januari 2023 avseende ett område på totalt 6 hektar i Vimmerby kommun, Kalmar län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Vimmerby socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns kolningsanläggning att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 2518-2023

Anmälningsdatum

2023-01-18

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

6 Ha

Föryngring

6 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun