Kalhygge

4 hektar i Vimmerby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 16 november 2022 avseende ett område på totalt 4 hektar i Vimmerby kommun, Kalmar län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 53793-2022

Anmälningsdatum

2022-11-16

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

4 Ha

Föryngring

2 Ha

Bearbeta/Odla

2 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun