Kalhygge

1 hektar i Vimmerby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 17 september 2022 avseende ett område på totalt 1 hektar i Vimmerby kommun, Kalmar län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Djursdala socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns fossil åker att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 39959-2022

Anmälningsdatum

2022-09-17

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

1 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

1 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun