Kalhygge

6 hektar i Vimmerby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 23 augusti 2022 avseende ett område på totalt 6 hektar i Vimmerby kommun, Kalmar län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 34606-2022

Anmälningsdatum

2022-08-23

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

6 Ha

Föryngring

6 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun