Kalhygge

6 hektar i Vimmerby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 14 juli 2022 avseende ett område på totalt 6 hektar i Vimmerby kommun, Kalmar län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Pelarne socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns lägenhetsbebyggelse att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 29370-2022

Anmälningsdatum

2022-07-14

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

6 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

6 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun