Kalhygge

4 hektar i Vimmerby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 10 maj 2022 avseende ett område på totalt 4 hektar i Vimmerby kommun, Kalmar län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Locknevi socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns fossil åker att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 18956-2022

Anmälningsdatum

2022-05-10

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

4 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

4 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun