Kalhygge

1 hektar i Borgholm

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 21 december 2023 avseende ett område på totalt 1 hektar i Borgholm kommun, Kalmar län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Böda socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns hägnad att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 64303-2023

Anmälningsdatum

2023-12-21

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för annat ändamål

Total storlek

1 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun