Kalhygge

5 hektar i Borgholm

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 14 december 2023 avseende ett område på totalt 5 hektar i Borgholm kommun, Kalmar län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 63240-2023

Anmälningsdatum

2023-12-14

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för annat ändamål

Total storlek

5 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun