Kalhygge

3 hektar i Borgholm

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 28 september 2023 avseende ett område på totalt 3 hektar i Borgholm kommun, Kalmar län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 45984-2023

Anmälningsdatum

2023-09-28

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

3 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

3 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun