Kalhygge

2 hektar i Borgholm

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 26 januari 2023 avseende ett område på totalt 2 hektar i Borgholm kommun, Kalmar län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 3878-2023

Anmälningsdatum

2023-01-26

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

2 Ha

Föryngring

2 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun