Kalhygge

1 hektar i Borgholm

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 9 augusti 2022 avseende ett område på totalt 1 hektar i Borgholm kommun, Kalmar län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 32182-2022

Anmälningsdatum

2022-08-09

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för att bevara och utveckla /försöksverksamhet

Total storlek

1 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun