Kalhygge

6 hektar i Borgholm

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 4 augusti 2022 avseende ett område på totalt 6 hektar i Borgholm kommun, Kalmar län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Böda socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns hägnad att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 31742-2022

Anmälningsdatum

2022-08-04

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

6 Ha

Föryngring

6 Ha

Bearbeta/Odla

6 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun