Kalhygge

1 hektar i Borgholm

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 26 mars 2022 avseende ett område på totalt 1 hektar i Borgholm kommun, Kalmar län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 12937-2022

Anmälningsdatum

2022-03-26

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

1 Ha

Föryngring

2 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun