Kalhygge

10 hektar i Borgholm

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 23 november 2021 avseende ett område på totalt 10 hektar i Borgholm kommun, Kalmar län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Köping socken. På den här ytan finns sedan tidigare flera kända fornminnen rapporterade. Enligt vad som rapporterats finns gravfält och stensättning att ta hänsyn till.

Två av dessa lämningar blivit fullständigt undersökta.

Detaljer

Anmälnings-id

A 43587-2021

Anmälningsdatum

2021-11-23

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för annat ändamål

Total storlek

10 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun