Kalhygge

2 hektar i Borgholm

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 23 november 2021 avseende ett område på totalt 2 hektar i Borgholm kommun, Kalmar län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Gärdslösa socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns hällristning att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 23370-2021

Anmälningsdatum

2021-11-23

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för att bevara och utveckla /försöksverksamhet

Total storlek

2 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun