Kalhygge

2 hektar i Värnamo

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 4 januari 2023 avseende ett område på totalt 2 hektar i Värnamo kommun, Jönköpings län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 413-2023

Anmälningsdatum

2023-01-04

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

2 Ha

Föryngring

2 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun