Kalhygge

0 hektar i Sävsjö

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 20 april 2022 avseende ett område på totalt 0 hektar i Sävsjö kommun, Jönköpings län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 16351-2022

Anmälningsdatum

2022-04-20

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

0 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun