Kalhygge

4 hektar i Eksjö

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 28 februari 2023 avseende ett område på totalt 4 hektar i Eksjö kommun, Jönköpings län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 9789-2023

Anmälningsdatum

2023-02-28

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

4 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

4 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun