Kalhygge

5 hektar i Gotland

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 11 januari 2024 avseende ett område på totalt 5 hektar i Gotland kommun, Gotlands län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 876-2024

Anmälningsdatum

2024-01-11

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för annat ändamål

Total storlek

5 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun