Kalhygge

6 hektar i Gotland

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 10 januari 2024 avseende ett område på totalt 6 hektar i Gotland kommun, Gotlands län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 774-2024

Anmälningsdatum

2024-01-10

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för annat ändamål

Total storlek

6 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun