Kalhygge

6 hektar i Gotland

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 9 januari 2024 avseende ett område på totalt 6 hektar i Gotland kommun, Gotlands län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Lärbro socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns bytomt/gårdstomt att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 530-2024

Anmälningsdatum

2024-01-09

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

6 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

6 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun