Kalhygge

9 hektar i Gotland

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 8 januari 2024 avseende ett område på totalt 9 hektar i Gotland kommun, Gotlands län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 450-2024

Anmälningsdatum

2024-01-08

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

9 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

9 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun