Kalhygge

10 hektar i Gotland

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 22 december 2023 avseende ett område på totalt 10 hektar i Gotland kommun, Gotlands län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Etelhem socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns stensättning att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 64658-2023

Anmälningsdatum

2023-12-22

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

10 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

10 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun