Kalhygge

7 hektar i Gotland

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 19 december 2023 avseende ett område på totalt 7 hektar i Gotland kommun, Gotlands län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 63773-2023

Anmälningsdatum

2023-12-19

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

7 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

7 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun