Kalhygge

1 hektar i Gotland

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 5 december 2023 avseende ett område på totalt 1 hektar i Gotland kommun, Gotlands län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 61175-2023

Anmälningsdatum

2023-12-05

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för annat ändamål

Total storlek

1 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun