Kalhygge

2 hektar i Gotland

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 17 november 2023 avseende ett område på totalt 2 hektar i Gotland kommun, Gotlands län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 57573-2023

Anmälningsdatum

2023-11-17

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för annat ändamål

Total storlek

2 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun