Kalhygge

6 hektar i Gotland

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 15 november 2023 avseende ett område på totalt 6 hektar i Gotland kommun, Gotlands län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 56877-2023

Anmälningsdatum

2023-11-15

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för annat ändamål

Total storlek

6 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun