Kalhygge

17 hektar i Gotland

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 14 oktober 2023 avseende ett område på totalt 17 hektar i Gotland kommun, Gotlands län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 49846-2023

Anmälningsdatum

2023-10-14

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

17 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

17 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun