Kalhygge

20 hektar i Gotland

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 27 september 2023 avseende ett område på totalt 20 hektar i Gotland kommun, Gotlands län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 45695-2023

Anmälningsdatum

2023-09-27

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

20 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

20 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun