Kalhygge

7 hektar i Gotland

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 29 augusti 2023 avseende ett område på totalt 7 hektar i Gotland kommun, Gotlands län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Norrlanda socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns fossil åker att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 39436-2023

Anmälningsdatum

2023-08-29

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

7 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

7 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun