Kalhygge

8 hektar i Gotland

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 29 augusti 2023 avseende ett område på totalt 8 hektar i Gotland kommun, Gotlands län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Kräklingbo socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns brunn/kallkälla att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 39371-2023

Anmälningsdatum

2023-08-29

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

8 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

8 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun