Kalhygge

5 hektar i Gotland

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 22 augusti 2023 avseende ett område på totalt 5 hektar i Gotland kommun, Gotlands län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Bäl socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns stensättning att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 37584-2023

Anmälningsdatum

2023-08-22

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

5 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

5 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun