Kalhygge

18 hektar i Gotland

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 18 juli 2023 avseende ett område på totalt 18 hektar i Gotland kommun, Gotlands län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Eke och Rone socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns bytomt/gårdstomt att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 32783-2023

Anmälningsdatum

2023-07-18

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för annat ändamål

Total storlek

18 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun