Kalhygge

6 hektar i Gotland

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 6 juli 2023 avseende ett område på totalt 6 hektar i Gotland kommun, Gotlands län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 30815-2023

Anmälningsdatum

2023-07-06

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för att bevara och utveckla /försöksverksamhet

Total storlek

6 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun