Kalhygge

3 hektar i Gotland

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 27 maj 2023 avseende ett område på totalt 3 hektar i Gotland kommun, Gotlands län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Levide socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns hägnad att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 22782-2023

Anmälningsdatum

2023-05-27

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

3 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

3 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun