Kalhygge

11 hektar i Gotland

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 22 mars 2023 avseende ett område på totalt 11 hektar i Gotland kommun, Gotlands län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Hörsne socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns röjningsröse att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 13627-2023

Anmälningsdatum

2023-03-22

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för annat ändamål

Total storlek

11 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun