Kalhygge

3 hektar i Gotland

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 19 januari 2023 avseende ett område på totalt 3 hektar i Gotland kommun, Gotlands län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 2674-2023

Anmälningsdatum

2023-01-19

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för annat ändamål

Total storlek

3 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun