Kalhygge

12 hektar i Gotland

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 5 januari 2023 avseende ett område på totalt 12 hektar i Gotland kommun, Gotlands län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 581-2023

Anmälningsdatum

2023-01-05

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

12 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

12 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun