Kalhygge

1 hektar i Gotland

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 22 december 2022 avseende ett område på totalt 1 hektar i Gotland kommun, Gotlands län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Norrlanda socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns röjningsröse att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 61570-2022

Anmälningsdatum

2022-12-22

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

1 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

1 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun