Kalhygge

5 hektar i Gotland

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 14 december 2022 avseende ett område på totalt 5 hektar i Gotland kommun, Gotlands län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 59876-2022

Anmälningsdatum

2022-12-14

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för annat ändamål

Total storlek

5 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun