Kalhygge

1 hektar i Gotland

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 8 december 2022 avseende ett område på totalt 1 hektar i Gotland kommun, Gotlands län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 58476-2022

Anmälningsdatum

2022-12-08

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

1 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

1 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun