Kalhygge

8 hektar i Gotland

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 16 november 2022 avseende ett område på totalt 8 hektar i Gotland kommun, Gotlands län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 53722-2022

Anmälningsdatum

2022-11-16

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

8 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

8 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun